വൈശാഖ് സോമനാഥ് എന്ന  യുവ മലയാളി സംഗീത സംവിധായകന്റെ The Free Fall എന്ന ഡ്യുവോ പുറത്തിറക്കിയ The Muse Room / Mojo Live Session's- 2017  ആൽബത്തിലെ .

വൈശാഖ് സോമനാഥ് എന്ന യുവ മലയാളി സംഗീത സംവിധായകന്റെ The Free Fall എന്ന ഡ്യുവോ പുറത്തിറക്കിയ The Muse Room / Mojo Live Session's- 2017 ആൽബത്തിലെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ.

Official Channel : @TheFreeFallMusic